logo logo
خانهاخبار جشنوارهنظرسنجی انتخاب برندهای محبوب تمدید گردید
نظرسنجی انتخاب برندهای محبوب تمدید گردید
 نظرسنجی انتخاب برندهای محبوب تمدید گردید

بنا به اعلام رسمی دبیرخانه جشنواره، با توجه به استقبال گسترده مردمی از نظرسنجی برندهای محبوب و در جهت ایجاد فرصت بیشتر برای حضور حداکثری مردم در این نظرسنجی و نیز درخواست برندهای حاضر در جشنواره مبنی بر ارائه فرصت زمانی بیشتر جهت اطلاع رسانی به هواداران، شورای سیاستگذاری جشنواره، مهلت شرکت در نظر سنجی از طریق سایت اینترنتی جشنواره تا تاریخ 30 بهمن ماه و از طریق پیامکی تا 20 بهمن ماه تمدید نمود. لذا از همه علاقمندان به حضور دراین جشنواره و انتخاب برند محبوب دعوت می گردد تا از فرصت باقیمانده جهت ثبت آرای خود و شرکت در قرعه کشی جشنواره استفاده نمایند.