logo logo
خانهاخبار جشنوارهنظرسنجی برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1394 به پایان رسید
نظرسنجی برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1394 به پایان رسید
 نظرسنجی برند محبوب مصرف کنندگان در سال 1394 به پایان رسید

پس از چند ماه رقابت میان برندهای شرکت کننده در نظرسنجی در گروههای مختلف کالا/خدمات، این نظرسنجی در تاریخ 25 اسفند ماه به پایان رسید. لذا تجمیع آرای جمع آوری شده از طریق نظرسنجی پیامکی و اپلیکیشن ها، تا پایان روز 26 روز اسفند ماه طول کشید. لذا بر اساس تجمیع آرای مردمی، برندگان این نظرسنجی در طی مراسمی در پایان اردیبشهت ماه سال 1395 به عنوان برندهای محبوب سال معرفی خواهند شد.

به گزارش دبیرخانه جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، در این نظرسنجی گسترده ملی آرای مردمی در 88 گروه کالا/خدمات از طرف مردم دریافت گردید. لذا بر اساس نتایج نظرسنجی، برندهایی که در هر گروه حائز بالاترین تعداد آرای مردمی شده بود به عنوان محبوبترین برند گروه کالایی موردنظر معرفی گردیده و تندیس زرین برند محبوب در گروه موردنظر را دریافت خواهند کرد. علاوه بر این به منظور تقدیر از تلاش صنعتگران ایرانی، در گروههایی که یک برند خارجی به عنوان برند محبوب انتخاب شده باشد، به شرط حضور بیش از دو برند ایرانی، برند ایرانی حائز بالاترین آرا در میان برندهای ایرانی، به عنوان برند محبوب ایرانی معرفی خواهند گردید.

امید است توسعه فعالیتهای این جشنواره و همراهی برندهای مطرح و هواداران آنها، موجب توسعه مفاهیم مشتری مداری و توجه بیشتر به مصرف کنندگان را در جامعه فراهم آورد.