logo logo

با توجه به اهمیت بالای نظرسنجی و لزوم مشارکت بالای مردم در این رویداد بزرگ ملی، دبیرخانه جشنواره ابزارهای اطلاع رسانی متنوع و گسترده ای را فراهم نموده است. این ابزارها که با رویکرد اجتماعی انتخاب شده اند، شرایط برگزاری هر چه بهتر این نظرسنجی را برای برندها فراهم خواهند آورد.

در زیر ابزارهای اصلی اطلاع رسانی جشنواره ارائه می گردند:

نظرسنجی پیامکی (شماره پیامک اختصاصی: 5000150)

امروزه گوشی تلفن همراه به یک ابزار جدانشدنی از افراد جامعه تبدیل شده است. شخصی بودن این ابزار و دسترسی بالای افراد به این ابزار، امکان ارسال پیام های شخصی و تعامل با افراد را در سطح بالا فراهم می نماید. لذا دبیرخانه جشنواره، برنامه ریزی گسترده ای برای بهره گیری از این ابزار در نظرسنجی فراهم دیده است. بطوریکه افراد می توانند با شرکت در نظرسنجی پیامکی، به برندهای موردعلاقه خود رای دهند.

جدول کدهای پیامکی اختصاصی برندها

 

مرجع برند

سایت مرجع برند به عنوان بزرگترین راهنمای خرید از برندهای معتبر بازار، طی تعامل صورت گرفته با دبیرخانه جشنواره، امکانات ارزشمندی را برای ارائه سرویس های رایگان برای برندها فراهم آورده است. این سرویس ها شامل ثبت اخبار برندها در حوزه های مختلف بالاخص اخبار برندینگ، جشنواره های فروش و محصولات جدید می باشد.

برای اطلاع از خدمات سایت مرجع برند به این سایت مراجعه نمایید.

 

شبکه های اجتماعی

با توجه به اهمیت یافتن شبکه های اجتماعی در زندگی افراد و پتانسیل های ارتباطی آن، دبیرخانه جشنواره برنامه گسترده ای را جهت حضور در شبکه های اجتماعی مجاز در نظر گرفته است. این موضوع، ضمن ایجاد دسترسی بهتر برای افراد، امکان به اشتراک گذاری این رویداد اجتماعی را نیز در حد بالایی فراهم خواهد آورد.

 

ایمیل مارکتینگ

دبیرخانه جشنواره به منظور ایجاد ارتباط مستقیم و دسترسی به افراد، از ابزار ایمیل نیز برای اطلاع رسانی نظرسنجی برندهای محبوب استفاده نموده است. این موضوع از طریق ارسال ایمیل اطلاع رسانی نظرسنجی به دیتابیس های معتبر به انجام می رسد.

 

خبرسازی رسانه ای

با توجه به رویکرد اجتماعی جشنواره، این نظرسنجی از جایگاه خبری بالایی در رسانه ها برخوردار می باشد. بطوریکه فراخوان شروع نظرسنجی در بیش از 25 رسانه معتبر منتشر گردید. دبیرخانه همپنان از این رسانه موثر در اطلاع رسانی برنامه های جشنواره بهره خواهد برد.

لیست رسانه های خبری فراخوان نظرسنجی

 

وب سایت شرکتها

با توجه به حضور بیش از 800 برند در گروههای مختلف کالا/خدمات جشنواره، وب سایت و سایر رسانه های اختصاصی برندها، محل بسیار مناسبی برای اطلاع رسانی نظرسنجی و جلب هواداران جهت حضور در این برنامه می باشد. لذا دبیرخانه جشنواره طرح های گرافیکی موردنیاز برای قرارگیری در سایت های برندها در اختیار قرار داده شده است.

دریافت طرح های گرافیکی